Nedenstående ordensregler er vedtage på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Kompostering 

• Pladsmandens anvisninger skal til enhver tid efterkommes.
  Bl.a. gælder   følgende:
 
• Pladsen må ikke benyttes uden for åbningstiden, med mindre andet er aftalt 
  med  pladsmanden.
 
• Grenlængden må ved aflevering være max. 1,5 meter
 
• Frugt, grønsager og køkkenaffald må ikke afleveres på pladsen.
 
• Papir, plast o.lign. må ikke afleveres på pladsen.
 
 
Komposteringspladsens åbningstider - Lørdage:
 
Januar......................Lukket
Februar ...................Lukket
Marts........................Se opslag v/marketenderiet / kompostpladsen
April..........................Kl. 11.00 - 12.00 - Åbner 11. april
Maj - September......Kl. 10.00 - 12.00
Oktober....................Kl. 11.00 - 12.00
November................Lukket
December............... Lukket