Nedenstående ordensregler er vedtage på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Vanding
 
Under vanding må haven ikke være uden opsyn.

I tørkeperioder har medlemmerne pligt til at holde sig orienteret med bestyrelsens anvisninger vedrørende vanding.
   

(Se opslagstavlen ved marketenderiet)