Vurdering
Et vurderingsudvalg bestående af 3 personer valgt på haveforeningens ordinære generalforsamling fastsætter prisen på have og bebyggelse efter regler fra ”Kolonihaveforbundet for Danmark” / ”Kolonihaveforbundets Århuskreds”.
D.v.s., sælger eller bestyrelse kan ikke forhøje den fastsatte vurderingspris.
 
Priser
En have/hus koster fra ca. 40.000,- kr. til ca. 150.000,- kr. uden indlagt el.  
(ang el - se Installationer)    
    

Prisen afhænger af bebyggelsens alder, størrelse og materialevalg.
 
Kontingent
Eksempel på 400 m2 have i 2017:
Fællesudgifter inkl. vand:       3.913,- kr.
Jordleje 1,75 kr. pr. m2:            700,- kr.
                                Årlig:      4.613,- kr. 

Opkræves i 4 rater a 1.153,00 kr.  
(Forfald: 1. februar – 1. maj – 1. august - 1. november)