AARHUSKREDSEN

Rosenvangs Alle 191,
8270 Højbjerg.

OBS:
Som konsekvens af regeringens tiltag i forbindelse med at minimere spredning af Coronavirus, har kredskontoret lukket for fysisk henvendelse, foreløbig frem t¡l 30. april.

Formanden og sekretæren, Teddy Steen Juh|25758380 og Johnny Eriksen 25778382, kan ved uopsættelige problemer, træffes på telefon som sædvanligt i kontortiden eller på mail: kredsenaarhus@qmail. com

Kredsens byggeudvalg besvarer henvendelser og spørgsmål på mail:

kredsenbyqseudvalq@smail.com, men der byggesags-behandles ikke i perioden.

 

Kontortid:
Tirsdag  kl. 17.00 - 19.30
Kontoret er LUKKET den sidste tirsdag i hver måned.

Kredsformand:
Teddy Steen Juhl: 25 75 83 85

Sekretær / Næstformand:
Johnny Eriksen: 25 77 83 82

Ekspedition:
Thomas Hou Mandsfeldt: 25 77 83 81

Kredskaserer:
Carl Otto Christiansen: 25 78 83 84

Byggeudvalg:
Lene Andreasen: 25 75 83 86
Mie Olesen: 25 75 83 87
Thomas Hou Mandsfeldt
Peter Gaard Sørensen
 
 
  kredsenaarhus🙂gmail.com  -   🙂udskiftes med @
 
www.aarhuskredsen.dk 

Ferielukning:  Juli  /  jul-nytår
Se Aarhuskredsens hjemmeside for evt. åbning ferieperioder.
 
 *******************************************************