AARHUSKREDSEN

Rosenvangs Alle 191,
8270 Højbjerg.

 

Kontortid:
Tirsdag  kl. 17.00 - 19.30

Kredsformand:
Steen Juhl: 25 75 83 85

Sekretær / Næstformand:
Johnny Eriksen: 25 77 83 82

Ekspedition:
?????: 25 77 83 81

Kredskaserer:
?????: 25 78 83 84

Byggeudvalg / Næstformand:
Ole Bøgh Sørensen: 25 75 83 86
Mie Olesen: 25 75 83 87
 
 
  kredsenaarhusCoolgmail.com  -   Cooludskiftes med @
 
www.aarhuskredsen.dk 

Ferielukning:  Juli  /  jul-nytår
Se Aarhuskredsens hjemmeside for evt. åbning ferieperioder.
 
 *******************************************************