Nedenstående ordensregler er vedtaget på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Affald

Aarhus kommune arbejder pt. på nye regler vedr. affaldssortering.
Indtil disse foreligger er nedenstående gældende

Køkkenaffald
Containerne må KUN anvendes til køkkenaffald
.

Papir og Pap
Containerne må KUN anvendes til papir og pap


Glas
Containerne må KUN anvendes til flasker og rengjorte husholdningsglas.
Alle containere er opstillet på vej 1 (ved have nr. 92)  fra 1. april - 31. oktober


Storskrald
Der kan afleveres storskrald på komposteringspladsen.   (se udsendte pjece)
Pladsen må ikke benyttes til ”byggematerialer” ved nedrivning eller ombygning, her henvises til de kommunale genbrugsstationer.