Nedenstående ordensregler er vedtage på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Affald

Køkkenaffald
Containerne må KUN anvendes til køkkenaffald
.

Papir og Pap
Containerne må KUN anvendes til papir og pap


Glas
Containerne må KUN anvendes til flasker og rengjorte husholdningsglas.
Alle containere er opstillet på vej 1 (ved have nr. 92)  fra 1. april - 30. september.


Storskrald
Der kan afleveres storskrald på komposteringspladsen.   (se udsendte pjece)
Pladsen må ikke benyttes til ”byggematerialer” ved nedrivning eller ombygning, her henvises til de kommunale genbrugsstationer.