Nedenstående ordensregler er ifølge lejekontrakten med
Aarhus Kommune.
(kan ikke ændres af haveforeningen)

 
• Fællesarealet/haven og de derpå værende bebyggelser skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand.

• Beboelse i haverne må kun finde sted i tidsrummet fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober.
 
• Fra sidste søndag i oktober til sidste lørdag i marts er ophold i haverne ikke tilladt  kl. 21.00 – 07.00
 
• Jagt må ikke drives på arealet.
 
• Affald må kun placeres på dertil godkendte steder.

• Vedr. storskrald, se opslag ved kompostpladsen.
 
• Husdyrhold må ikke finde sted. (gælder også hund og kat)
 
• Hække og træer må ikke fjernes ved fraflytning.