Nedenstående ordensregler er vedtaget på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Beplantning
 
Følgende planter  må IKKE plantes i haverne:

• Pil  (Salix sp.) undtaget er mindre eksemplarer af troldpil,
  tætklippede flethegn eller lign.
• Birk  (Betula sp.)
• Poppel  (Populus sp.)
 
 
 
Følgende planter  må IKKE forefindes i haverne:
• Enebær  (Juniperus communis)
• Kæmpe Bjørneklo  (Heracleum mantegazzianum)
• Japansk Pileurt  (Reynotria japonica)
• Kæmpepileurt  (Reyotria sachslinensis)
• Canadisk Gyldenris  (Solidago canadensis)
• Sildig Gyldenris  (Solidago gigantea)
• Glansbladet Hæg  (Prunus serotina)
• Rynket Rose  (Rosa rugosa) – kaldes også hybenrose
• Rød Hestehov  (Petasites hybridus)
• Bjergfyr  (Pinus mugo)
• Vandpest  (Elodea canadensis)