Nedenstående ordensregler er vedtage på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Have / Hæk / Vej

  • Haven skal være forsynet med havelåge med tydelig havenummer   og “postkasse”. Se HER 
  • Hegn og vejstykke skal holdes i god orden, også efter mindre regnskyl.

  • Medlemmerne har pligt til at holde vejen ud til midten.
  • Træer må ikke overstige 6 meter i højden.
  • Forhække skal bestå af tjørn eller naur, og må ikke overstige 1,6 meter i højden.
  • Side-  og baghække anbefales beplantet med naur. De må ikke bestå af tjørn, mirabel og snebær, og må ikke overstige 1,6 meter i højden.  

  • Hækkene skal være klippede første gang inden 1. juli, og anden gang inden  den 15 september.

OBS
(M.h.t. ændring af nuværende hækhøjde eller udskiftning af hækken eller dele heraf,  skal  der inden en eventuel ændring foretages være enighed herom mellem de implicerede  medlemmer, og udgifter i forbindelse hermed deles ligeligt mellem disse).