Bygge-udvalg
Jens Lomholt (55)
Per Thomassen (22)
Frank Karlsen (133)
 
 Opgaver:
Behandle byggesager.
Påse at gældende byggeregler overholdes.
Følge byggeriet under opførsel.