Aktivitets-udvalg
Frank Karlsen (133)
Hans Birger Hansen (96)
Tine Thorning (116)

Gitte Whitner (106)
Gunhild Krog (138)
Liz Langfeldt (53)

Else Hess (103)

 
 Opgaver:
 
Planlægge og varetage alt det praktiske arbejde mht. afholdelse af haveforeningens traditionelle:
Kræmmermarked - Sommerfest
Petanqueturnering (mandage i juli) - Udflugt - Sankt Hans fest (23. Juni)
Samt andre gode ideer.
 


IT-Udvalg
Frank Karlsen (133)
Jens Herman Jensen (118)

 
  Opgaver:
Opdatering af Webside
Vedligeholdelse af medlems- og venteliste-databaser.
EDB support til bestyrelsesmedlemmer.