Miljø-udvalg
Annemarie Langkilde Vammen (59)
Kompostplads:
Villy Christiansen (135)
Hans Birger Hansen (96)
Bent Nielsen (76)
Ukrudtsbekæmpelse:
 Kurt Løiborg (111)

Niels Caspersen (99)
Kloaktema:
Annemarie Langkilde Vammen (59)
Jens Lomholt (55)
Tone Lassen (134)
ad Hoc:
Annemarie Langkilde Vammen (59)

Tommy Thorning (116) 
 
 Opgaver:
Kompostplads: 
Fastsætte åbningstider for komposteringspladsen
Pasning af komposteringspladsen
Vandanlæg:
 Fastsætte dato for åbning og lukning af vandanlæggets hovedhane.
Eftersyn og vedligeholdelse af haveforeningens vandanlæg.
Kontrol af vandforbrug. (foretages ca. hver 14. Dag)
Ukrudtsbekæmpelse:
Bekæmpelse af ukrudt på fællesarealerne.
Eftersyn og vedligeholdelse af veje, P-pladser
og øvrige fællesarealer.
Kloakteam:
Ansvarlig vedr. kloakering
ad Hoc:

Ansvarlig for udstyr til fremstilling af æblemost, fastsætte ”pressedatoer” 
(se oktober kalender)
Vedligeholde foreningshuset (marketenderiet)
Hvepsebekæmpelse, ring til Tommy: 2096 4154
Herudover varetager udvalget miljømæssige ad hoc opgaver.