Miljø-udvalg
Annemarie Langkilde Vammen (59)
Villy Christiansen (135)
 
Tommy Thorning (116)

Niels Caspersen (99)
Kurt Løiborg (111)
Tone Lassen (134)

 
 Opgaver:
 Fastsætte åbningstider for komposteringspladsen
Pasning af komposteringspladsen
 Fastsætte dato for åbning og lukning af vandanlæggets hovedhane.
Eftersyn og vedligeholdelse af haveforeningens vandanlæg.
Kontrol af vandforbrug. (foretages ca. hver 14. Dag)
Bekæmpelse af ukrudt på fællesarealerne.
Eftersyn og vedligeholdelse af veje, P-pladser
og øvrige fællesarealer.
Ansvarlig for udstyr til fremstilling af æblemost, fastsætte ”pressedatoer” 
(se oktober kalender)
Vedligeholde foreningshuset (marketenderiet)
Hvepsebekæmpelse, ring til Tommy: 2096 4154
Herudover varetager udvalget miljømæssige ad hoc opgaver.