Historie

Fra Skovly til Skovlunden
En haveforening ved navn Skovly lå på nogle jorde ved Havreballeskoven, men arealet skulle bruges til udvidelse af Århus zoologiske Have, som efter åbningen den 1. maj 1932, allerede året efter havde brug for udvidelse.

Haveforeningen Skovly’s 64 haver fik deres opsigelse med gyldighed fra den 15. oktober 1933.
På generalforsamlingen den 2. oktober blev der derfor nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med leje af den nye jord ved Skovridervej.
Den 5. oktober var udvalget ude at se på de jorde, hvor Skovlunden skulle komme til at ligge. Man skulle finde ud af, hvor vejene skulle være, og der skulle laves kort. Og det gik stærkt; en uge senere var vejene - men endnu ikke haverne - aftegnet.

Grundlagt 
Haveforeningen Skovlunden blev grundlagt den 21. november 1933, på den stiftende generalforsamling i Amaliegades Forsamlingshus i Århus.
Det har ikke været muligt, at få oplyst hvornår Haveforeningen Skovly blev grundlagt.
 
Antal Haver  
Ifølge tidligere tegninger var der fra starten i 1933 planlagt 144 haver, hvoraf størsteparten var på 400 m2, dog var haverne som grænser op til skoven lidt større. 100 haver var lejet ud allerede det første år.
Enkelte personer havde lejet 2 haver a 400 m2 ved siden af hinanden. Set i bakspejlet var dette ikke særlig hensigtsmæssigt, da der ikke rigtig var nogle regler mht. bebyggelse. Når disse haveejere solgte, blev haverne igen delt i 2, men på grund af bygningerne var det ikke altid muligt, at opdele i 2 lige store dele, derfor har vi i dag haver som f.eks. nr. 58 og 59 på henholdsvis 320 m2 og 480 m2 osv.

Der er stadig enkelte dobbeltgrunde i haveforeningen, og den største have er nr. 88 på 920 m2.
Enkelte haver er i tidens løb inddraget til andet formål f.eks. nr. 25, som nu er marketenderi, samt nr. 54 og senest nr. 64 hvor der er etableret gæsteparkering.
Haveforeningens område dækker ca. 70.000 m2, inkl.. veje og parkeringspladser.

Der er i dag 133 haver.