Nedenstående ordensregler er vedtage på
Skovlundens ordinære generalforsamling.

Forbud

Det er forbudt at:
• køre på sidegangene når skiltene er opsat. (forbuddet gælder ikke trehjulede 

  børnecykler o.lign.)

• henkaste frugter, grønsager og køkkenaffald på komposteringspladsen.
• opstille campingvogne og telte på haveforeningens område.
  (undtaget er børne/legetelte)

• anlægge parkeringsplads i haverne.
• anvende badebassiner over 1000 liter.
• anvende bekæmpelsesmidler på haveforeningens område,
  som IKKE er godkendt 
af ÅrhusKommune / haveforeningens bestyrelse.

•  anvende brændstofdrevne motorredskaber i tidsrummet 1. maj - 31. august.  
•  anvende el-værktøj/redskaber i 1. maj - 31. august.  
   dog undtaget følgende:
  
     Værktøj: 
     Batteridrevne:  Alle
     220 / 280V.:  Boremaskine, stiksav, høvl, slibemaskine samt søm/hæftepistol
                          Obs. anvendelse af kompressor er IKKE tilladt..

     Haveredskaber:
      Batteridrevne:  Alle dog må kanttrimmer ikke anvendes.

             220 / 380V:  Hækklipper og græsslåmaskine.
 
 
Dispensation
Med hensyn til brug af værktøj/redskaber der ikke er nævnt på ”positivlisten” (se forbud), kan der i specielle tilfælde gives dispensation.

Henvendelse herom i kontortiden eller ved akut opstået problem til ordensudvalg eller formand.

Om der foreligger specielle tilfælde afgøres af bestyrelsen.

Ved en eventuel aftale vil der blive fastsat et bestemt tidspunkt for dispensationen.

Kun ved akut opstået problem gives der dispensation som følger:
Lørdage og søndage - samt i juli måned. Kl. 12.00 – 14.00.