0rdens-udvalg
Kaj Toftgaard Jensen (57)
Jens Herman Jensen (118)
Niels Caspersen (98)
 Tone Lassen (134)
 
  Opgaver:
Behandle eventuelle klager.
Sammen med formanden at foretage havevandringer
(evt. misligholdelse af haver forelægges bestyrelsen, som herefter ser på forholdene.)
Opretholde ro og orden på haveforeningens område.