0rdens-udvalg
Kaj Toftgaard Jensen (57)
Jens Herman Jensen (118)
Niels Caspersen (99)
 Tone Lassen (134)
 
  Opgaver:
Behandle eventuelle klager.
Sammen med formanden at foretage havevandringer
(evt. misligholdelse af haver forelægges bestyrelsen, som herefter ser på forholdene.)
Klipning af vore fælles hække.
Opretholde ro og orden på haveforeningens område.