Info til medlemmer

Hold øje med denne side🙂 

Opdateret den 4. juli 2020

VIGTIG
Alle medlemmer (ikke personer på venteliste)
Send venligst din mail-adr. til:

formand@skovlunden.org

H
usk at oplyse havenummer.

*********

OBS !!S

Sommerfest 8. august kl. 18.00

I år bliver sommerfesten som følger:

Fællesspisning v/marketenderiet.
Medbring selv: Bord, stol, service og mad. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Vi stiller IKKE telt op, men håber på godt vejr. 
Almindelige "coronaregler " er gældende - HOLD AFSTAND - SPRIT HÆNDER.

******** 

Petanque:
Petrantanqueturneringen afholdes som sædvanlig mandage i juli måned kl. 19.00.
Turneringsplan ved ankomst.
Almindelige "coronaregler " er gældende - HOLD AFSTAND - SPRIT HÆNDER.
 

********

Komposli Udflugttplads: 

Pladsen er åben i det normale tidsrum.

*********** 


Gæstelejlighed:
Det er pt. ikke muligt at leje gæstelejligheden. 

***********
 
Kontingentopkrævning / Haveleje / Kloakopsparing:
Så er opkrævningssystemet på plads.
Du vil modtage et indbetalingskort på din privatadresse i løbet af april.
OBS: Tilmeld venligst din betaling til betalingsservice - det er billig / nemt for haveforeningen.
(vi slipper bl.a. for at betale porto for udsendelse af indbetalingskort)
Der betales i 4 rater således for 2020: Maj - Juli - September - November
med forfaldsdag den 10. i mdr. i 2021 er vi tilbage til det normale: febr. maj. aug. nov.

Hold øje med denne side 

  

Indsat 17.12.2018

VIGTIGT
På kolonihaveforbundets kongres i 2018 blev det vedtaget, at alle bygninger skal være brandforsikret med virkning fra 1. januar 2019.
Du skal underskrive en erklæring på, at du har brandforsikret. Erklæring udsendt via mail.
Dersom du ikke har modtaget en mail ang. dette, bedes du henvende dig i kontortiden.