Info til medlemmer

Bestyrelsen:

 

 

 

15.08.2018
Vandingsforbud er d.d ophævet.

Afbrændingsforbud er d.d. ophævet.

 

01.07.2018
Der indføres vandingsforbud pr. d.d.
Det er ikke tilladt at vande græsplæne - gælder hele døgnet.

Ingen vanding i dagtimerne.
Der tillades vanding af blomster og afgrøder fra kl. 19.00 - 22.00

Medlemmer med ulige havenr. kan vande på ulige datoer
Medlemmer med lige havenr. kan vande på lige datoer.

 

 

07.06.2018

VIGTIG
Brug af ukrudtsbrænder er pt. FORBUDT

Anvendelse af grill skal være under opsyn

Forbudet ophæves når tørken er ovre
se opslag ved marketenderiet

 

10.03.2018

Hjemmesiden er opdateret vedr. personer i bestyrelse og div. udvalg.
Der udsendes ikke meddelelse herom i papirform.

 ********************

 27.06.2017

Der arbejders pt. på at afskaffe papirversionen af Medlems-Håndbogen

Håndbogen blev udgivet i 1997 i forbindelse med nye lejekontrakter.
.
Årsag:
Da mange afsnit trænger til en opdatering, hvilket jo ikke er gratis, og da stort set alle haveforeningens medlemmer har adgang til intetnettet, vil 
alle relevante afsnit bliver tilgængelige her på hjemmesiden.
Når arbejdet er afsluttet, skal Medlems-Håndbogen afleveres.

Nærmere herom senere 

Evt. retur til "Meddelelser": KLIK HER