Info til medlemmer

Hold øje med denne side🙂 

Bestyrelse:

Indsat den 19. marts 2020   -   OBS VIGTIG

Vandanlæg:
Der er åbnet for vandet.

Kompostplads: 
Pladsen åbner tidligst påske-lørdag 11.00-12.00 - OBS. Kan ændres

Kontortid:
Åbner tidligst den 2. maj kl. 11.00-12.00

Marketenderi:
Åbner tidligst den 2. maj 10.30-13.00 - Obs. ny lukketid 
Der kan købes gas den 5. april ved henvendelse til Peter Rohde (112)
For aftale ring 5. april tlf. 2219 9209
Der kan købes gas den 11. april kl. 12.00-13.00

Kontingentopkrævning / Haveleje / Kloakopsparing:
Så er opkrævningssystemet på plads.
Du vil modtage et indbetalingskort på din privatadresse i løbet af april.
OBS: Tilmeld venligst din betaling til betalingsservice - det er billigst/nemt for haveforeningen.
(vi slipper bl.a. for at betale porto for udsendelse af indbetalingskort)

Der betales i 4 rater således for 2020: Maj - Juli - September - November
med forfaldsdag den 10. i mdr.

Hold øje med denne side 

 

***************************

Indsat 13. marts 2020
Som følge af Corona-smittefare holdes Aahuskredsens kontor lukket for fysisk fremmøde til
d. 5 april

****************************

Indsat 17.12.2018

VIGTIGT
På kolonihaveforbundets kongres i 2018 blev det vedtaget, at alle bygninger skal være brandforsikret med virkning fra 1. januar 2019.
Du skal underskrive en erklæring på, at du har brandforsikret. Erklæring udsendt via mail.
Dersom du ikke har modtaget en mail ang. dette, bedes du henvende dig i kontortiden.