Info til medlemmer

Hold øje med denne side🙂 

Opdateret den 12. aug. 2020

MILJØUDVALGET

Udsendt til din privatadresse i april: Skov-Info 2020-01

I starten af 1. kvartal 2021 vil der blive holdt et medlemsmøde, hvor repræsentanter fra kommunen og det firma der skal stå for udførslen af kloakeringen, vil være til stede med orientering om linieføring tidsplan osv. Her vil alle haveforeningens medlemmer få mulighed for at stille spørgsmål.
Opkrævningen til betaling af kloakeringen skal sandsynligvis betales til haveforeningen medio april 2021.

Betalingen dækker til og med samlebrønd ca. 1 m. fra sokket i hver have.
Se vedlagte skitse. (er udsendt)

Miljøudvalget (kloakteam) undersøger om det vil være fornuftigt at renovere vandanlægget i samme omgang – I vil høre nærmere.

Yderligere oplysninger: 

Alle får på dette møde en plan med hjem, om hvordan man fra kommunen siden forventer, at rørføringen skal være i den enkelte have. Hver haveejer har herefter 14 dage til at komme med indsigelser til planen. Det kunne jo være, at der var en rørføring som passede bedre af hensyn til bebyggelse og indretning af haven.
Der vil endvidere være mulighed for at stille de spørgsmål, som man måtte have brug for. 
 
 
På mødet vil vi også få oplyst den endelige deadline for etablering af toilet, bad og køkkenvask m.m. i de enkelte haver idet proceduren er, at man skalvære tilkoblet hovedkloakken senest 1 år efter at udførelsen af hovedkloakken er afsluttet 
 
Derudover går vi i kloakudvalget efter ferien i gang med at undersøge, om hvorvidt vi skal have skiftet vores vandanlæg, når vi nu alligevel har gravet op. Det er som sådan ikke selve vandledning i vejen der er udfordringen, men det er anboringerne som giver os udfordringer.
 
I det tilfælde I har supplerende spørgsmål på nuværende tidspunkt, så skriv til: annemarielangkilde@live.dk,
hvorefter jeg vil samle spørgsmålene sammen og give et samlet svar til alle. VIGTIG
Alle medlemmer (ikke personer på venteliste)
Send venligst din mail-adr. til:

formand@skovlunden.org

H
usk at oplyse havenummer.

*********

OBS !!S

 

Kompostplads: 

Pladsen er åben i det normale tidsrum.

*********** 


Gæstelejlighed:
Det er pt. ikke muligt at leje gæstelejligheden. 

***********
 
Kontingentopkrævning / Haveleje / Kloakopsparing:

OBS: Tilmeld venligst din betaling til betalingsservice - det er billig / nemt for haveforeningen.
(vi slipper bl.a. for at betale porto for udsendelse af indbetalingskort)
Der betales i 4 rater således for 2020: Maj - Juli - September - November
med forfaldsdag den 5. i mdr.
 I 2021 er vi tilbage til det normale: febr. maj. aug. nov.

Hold øje med denne side 

  

Indsat 17.12.2018

VIGTIGT
På kolonihaveforbundets kongres i 2018 blev det vedtaget, at alle bygninger skal være brandforsikret med virkning fra 1. januar 2019.
Du skal underskrive en erklæring på, at du har brandforsikret. Erklæring udsendt via mail.
Dersom du ikke har modtaget en mail ang. dette, bedes du henvende dig i kontortiden.