Info til medlemmer

Bestyrelsen:

15.12.2018
Ordinær generalforsamling: 
Den:  14. marts 2019 kl. 19.00
Sted: Skåde Lokalcenter, Bushøjvænget 113, 8270

02.12.2018
Der er lukket for vandet  
Foreningens trailer sættes i vinterhi