Arrangementer 2019

Morgenkaffe
Søndag den 9. juni kl. 09.00
v/marketenderiet
Medbring kaffe, bord og stol
Foreningen giver rundstykker og en "lille" en.

Sankt Hans
Søndag den 23. juni kl. 18.00
Plænen v/Skovridervej 
Fællesspisning
Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Der er slik og is til børnene og lotteri til de voksne.
Bålet tændes ca. kl. 20.30

Petanque
Mandage i juli kl. 19.00 - 21.00
Turneringsplan udleveres ved ankomst - alle er velkommen

Udflugt
Torsdag den 4. juli kl. 17.00 - 23.00
Afgang Skovridervej
Billetter a 160,- kr. købes i kontortiden.
"Ud i det blå" vi kikker på landbohave efterfuklgt af 2 retters menu.

"Kræmmermarked"
Lørdag den 10. august kl. 10.00 - 14.00
v/marketenderiet
Salgsboder kan opstilles fra kl 9.30 - kun for foreningens medlemmer
Kelds Kulinariske Kapel underholder kl. 10.30 - 12.00 

Sommerfest
Lørdag den 10. aug. kl. 18.00
v/marketenderiet
Der er kød på grillen - medbring salat til fælles buffet. Billetter købes i kontortiden
Entre & grilmad:
Voksne: 75 kr. - Børn: 0-4 år gratis - 5-12 år 25 kr.

"Mosteri"
Søndag den 6. + 13. + 20. oktober
v/marketenderiet
Medbring frugt - vi har maskineriet.