Arrangementer 2020

Siden er senest opdateret: Den 7. april 2020
Hold øje med denne side
P.g.a. corona-smittefare bliver flere arrangementer måske aflyst.

Morgenkaffe
AFLYST

Søndag den 31. maj kl. 09.00
v/marketenderiet
Medbring kaffe, bord og stol
Foreningen giver rundstykker og en "lille" en.

Sankt Hans
Tirsdag den 23. juni kl. 18.00
Plænen v/Skovridervej 
Fællesspisning
Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Der er slik og is til børnene og lotteri til de voksne.
Bålet tændes ca. kl. 20.30

Sommerkoncert
Lørdag den 27. juni kl. 13.00 - ??
Sangkoret Koriosum / kelds Kulinariske Kapel
Plænen v/Skovridervej - 
Nærmere herom senere

Petanque
Mandage i juli kl. 19.00 - 21.00
Turneringsplan udleveres ved ankomst - alle er velkommen

Udflugt
Torsdag den 2. juli kl. 17.00 - 23.00
Besøg på Hvidsten Kro
Middag og herefter fortælling om kroen v/historiker Hans Nejsum
Pris: 200,- kr..
Menu: Sprængt Svinekam m/Grønsager - Fløderand m/Frugter - Kaffe

"Kræmmermarked"
Lørdag den 8. august 
v/marketenderiet
Nærmere herom senere

 

Sommerfest
Lørdag den 8. aug. kl. 18.00
v/marketenderiet
Nærmere herom senere

"Mosteri"
Søndag den 4. + 11. +18. oktober
v/marketenderiet
Medbring frugt - vi har maskineriet.