Arrangementer 2020

Siden er senest opdateret: Den 8. januar 2020

Morgenkaffe
Søndag den 30. maj kl. 09.00
v/marketenderiet
Medbring kaffe, bord og stol
Foreningen giver rundstykker og en "lille" en.

Sankt Hans
Tirsdag den 23. juni kl. 18.00
Plænen v/Skovridervej 
Fællesspisning
Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Der er slik og is til børnene og lotteri til de voksne.
Bålet tændes ca. kl. 20.30

Petanque
Mandage i juli kl. 19.00 - 21.00
Turneringsplan udleveres ved ankomst - alle er velkommen

Udflugt
Endnu ikke fastlagt

"Kræmmermarked"
Lørdag den 8. august 
v/marketenderiet
Nærmere herom senere

 

Sommerfest
Lørdag den 8. aug. kl. 18.00
v/marketenderiet
Nærmere herom senere

"Mosteri"
Søndag den 4. + 11. +18. oktober
v/marketenderiet
Medbring frugt - vi har maskineriet.