Generelt

I 1988 blev pladsen renset for alt ikke brandbart. Haveforeningens medlemmer fyldte 3 containere med møbler, malerbøtter, køleskabe og meget meget andet, som sandsynligvis var smidt på pladsen helt fra “tidernes morgen”.

Komposteringspladsen er, i den nuværende form etableret i 1994, bl.a. for at undgå klager fra skovrider og kommunale miljøfolk over papir- og plastaffald m.v., samt for at undgå en eventuel lukning af pladsen. Haveforeningen Skovlunden er så vidt vides den eneste haveforening i Århus, som har en kompostplads, vi bør sætte pris på og værne om dette gode.

Åbningstider
Kompostpladsen kan benyttes som følger:

Jan.:  Lukket
Feb.  :Lukket
Mar.  :Lukket – Dersom påsken er i marts åbnes påske-lørdag (hvis vejret tillader det)*

Apr.:  Lørdage kl. 11.00 - 12.00 (hvis vejret tillader det)
Maj :  Lørdage kl. 10.00 - 12.00 *
Jun.:  Lørdage kl. 10.00 - 12.00

Jul. :  Lørdage kl. 10.00 - 12.00
Aug.: Lørdage kl. 10.00 - 12.00
Sep.:  Lørdage kl. 10.00 - 12.00

Okt.:  Lørdage kl. 11.00 - 12.00
Nov.: Lukket
Dec.: Lukket

Ovenstående er de faste åbningstider, skulle der vise sig et behov for yderligere åbning, vil der blive informeret via “Skov-Info” eller opslag.

Har du generelt ikke mulighed for at benytte pladsen i åbningstiden, f.eks. på grund af arbejde hver lørdag, kan du kontakte pladsmanden for særlig aftale.

* Kan der ikke køres med trillebør p.g.a. sne, er pladsen lukket.

 

Vedligeholdelse

Pladsmandens anvisninger skal til enhver tid efterkommes. Bl.a gælder følgende:
·   pladsen må ikke benyttes uden for åbningstiden, med mindre andet er aftalt med pladsmanden.
·   grenlængden må ved aflevering på pladsen være max. 1,5 meter.
·   frugt, grønsager og køkkenaffald må ikke afleveres på pladsen.
·   papir, plast o.lign. må ikke afleveres på pladsen.

 Når pladsmanden giver “grønt lys” kan der hentes god muldjord i åbningstiden.

Storskrald
Der kan afleveres storskrald som havemøbler, redskaber og lign.,- følg pladsmandens henvisninger - der kan ikke afleveres byggematerialer fra nedrivning eller ombygning, her henvises til de kommunale genbrugspladser.

 

Køkkenaffald
Fra den 1. april - sidste søndag i oktober er der på vej 1 ved have 92 opstillet 7 stk. containere til køkkenaffald.

Disse containere må absolut kun benyttes til køkkenaffald. 

Haveforeningen betaler for disse containere, og ved fornuftigt brug har vi det antal containere, som er nødvendig. Ved overfyldning kan “Miljøteam Århus” efter eget skøn opstille en eller flere containere for haveforeningens regning.

 

Flasker / Glas
Ligeledes ved have 92, er der opstillet en container til flasker og rengjorte husholdningsglas.
Haveforeningen betaler ikke for opstilling og tømning af denne, så længe den kun indeholder hele flasker og rengjorte husholdningsglas..
Derfor må containeren ikke bruges til nogen anden form for glas eller affald i øvrigt.

 

Papir og pap
Fra den 1. april til sidsted søndag i oktober er der på vej 1 ved have 92. opstillet 1 container til papir og pap.

 

Til toppen