Overdragelse

Procedure

Trin   Handling
  1   I sommerhalvåret meddeles ønsket om overdragelse i kontortiden. (Undtagelsesvis kan formanden kontaktes pr. telefon).
       I vinterhalvåret kontaktes formanden.

   2  Formanden kontakter vurderingsudvalget, som kontakter medlemmet for nærmere aftale.

   3  Efter endt vurdering, afleverer vurderingsudvalget papirerne til formanden.
        (Medlemmet kan ikke få oplyst vurderingsresultat af vurderingsudvalget).

   4  Formanden afleverer vurderingsskemaet til medlemmet, som kvitterer herfor.

   5  Vurderingsresultatet kan inden 14 dage efter kvitteringsdato indklages for Århuskredsens ankenævn.
       Meddelelse herom skal i givet fald rettes til haveforenings formand.
Ankenævnets vurderingsresultat er herefter gældende.

   6  Formanden, medlemmet og ny lejer, mødes efter nærmere aftale for udfærdigelse af overdragelses-
papirer  og lejekontrakt.
      

       Medlemmet skal medbringe:
·      kvittering for seneste indbetalte haveleje
·      lejekontrakt
·      forsikringspapirer

Vurderingen er gældende fra vurderingsdato til 31. december.
Medlemmet betaler alle udgifter i forbindelse med vurdering samt evt. anker.