Havesalg

Procedure 

Trin   Handling
  1  I sommerhalvåret meddeles ønsket om havesalg i kontortiden. (Undtagelsesvis kan formanden kontaktes pr. telefon).
      I vinterhalvåret kontaktes formanden.

   2 Formanden kontakter vurderingsudvalget, som kontakter medlemmet for nærmere aftale.

   3 Efter endt vurdering, afleverer vurderingsudvalget papirerne til formanden.
        (Sælger kan ikke få oplyst vurderingsresultatet af vurderingsmændene).

   4 Formanden afleverer vurderingsskemaet til medlemmet, som kvitterer herfor.

   5 Vurderingsresultatet kan inden 14 dage efter kvitteringsdato indklages for Århuskredsens ankenævn.
       Meddelelse herom skal i givet fald rettes til haveforenings formand.
Ankenævnets vurderingsresultat er herefter gældende.

  Opsigelsesformular underskrives.

  Bestyrelsen finder den som skal indtræde i lejemålet (Sælger har ingen indflydelse herpå)

   Der aftales salgsdato

   Formanden, et vitterlighedsvidne, medlemmet og ny lejer, mødes       efter nærmere aftale for udfærdigelse af overdragelsespapirer og lejeaftale.
 
       Medlemmet skal medbringe:
·      kvittering for seneste indbetalte haveleje
·      lejekontrakt
·      forsikringspapirer

 10 Sælger er pligtig til at orientere køber om placering af div installationer.

 11 Der kan forhandles om evt. løsøre, dette er haveforeningen uvedkommende.

Vurderingen er gældende fra vurderingsdato til 31. december.
Medlemmet betaler alle udgifter i forbindelse med vurdering samt evt. anker.

 

Løsøre

Det fremgår af vurderingspapirerne hvilket der indgår i vurderingen.

Efekter der ikke er beskrevet i vurderingspapirerne er løsøre.