Opgaver

I forhold udadtil tegnes haveforeningen af formanden.

Formand Frank Karlsen har pt. følgende opgaver::

Mødeleder ved bestyrelsesmøder.
Medlemsregistrering.
Ansvar for venteliste.
Fremvisning af haver til salg.
Forestå havesalg.
Kontakt til vurderingsudvalget.
Formand for forretningsudvalget (se forretningsudvalg HER)
Formand for aktivitetsudvalget og IT udvalg (se aktivitets- og IT udvalg HER)
Foretager havevandring med ordensudvalget. - (om muligt)
Deltager i det årlige revisionsmøde.
Deltager i Århuskredsens repræsentantskabsmøder. (afholdes 2 gange om året) 
Deltager i Århuskredsens generalforsamling.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Udarbejdelse af årsberetning til godkendelse i bestyrelsen.
Ansvar for opdatering af Web-side.