Overdragelse

Generelt
Udlejning af haver skal ske til personer der er bosiddende i Århus Kommune, og udlejningen er betinget af medlemskab af Kolonihaveforbundet for Danmark og den lokale kreds - Århuskredsen.

Udlejning af haver må kun foretages til personer, der har bopæl udenfor Århus Kommune, såfremt der ikke på udlejningstidspunktet er ansøgere fra Århus Kommune på venteliste.

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

 

Procedure

Trin   Handling
  1     
I sommerhalvåret meddeles ønsket om overdragelse i kontortiden. (Undtagelsesvis kan formanden kontaktes pr. telefon).
         I vinterhalvåret kontaktes formanden.

   2   Formanden kontakter vurderingsudvalget, som kontakter medlemmet for nærmere aftale.

   3   Efter endt vurdering, afleverer vurderingsudvalget papirerne til formanden.
        (Medlemmet kan ikke få oplyst vurderingsresultat af vurderingsudvalget).

   4  Formanden aflevere vurderingsskemaet til medlemmet, som kvitterer herfor.

   5  Vurderingsresultatet kan inden 14 dage efter kvitteringsdato indklages for Århuskredsens ankenævn.
       Meddelelse herom skal i givet fald rettes til haveforenings formand.
Ankenævnets vurderingsresultat er herefter gældende.

   6  Formanden, et vitterlighedsvidne, medlemmet og ny lejer, mødes efter nærmere aftale for udfærdigelse af overdragelsespapirer     og lejekontrakt.
       Medlemmet skal medbringe:
·      kvittering for seneste indbetalte haveleje
·      lejekontrakt
·      forsikringspapirer
       Medlemmet skal oplyse om der er lån i bebyggelsen.

Vurderingen er gældende fra vurderingsdato og et år frem.
Medlemmet betaler alle udgifter i forbindelse med vurdering samt evt. anker.