Generelt
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Medlemmer, der ønsker emner behandlet på et bestyrelsesmøde, kan henvende sig i kontortiden.
I vinterhalvåret kan formanden kontaktes.
For at undgå misforståelser skal emner afleveres skriftligt.

Bestyrelsesmøder afholdes efter følgende dagsorden:

1. Godkendelse, opfølgning og underskrift af referat fra forrige møde.
2. Meddelelser:
      Formand
      IT-udvalg    
      Ordensudvalg  
      Miljøudvalg  
      Aktivitetsudvalg   
      Byggeudvalg  
      Øvrige - evt. meddelelser fra “kontortiden”
3. Regnskab
4. Emner til behandling
5. Tjekliste
6. Næste møde
7. Eventuelt