Generelt
Meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne håndteres således:

Hastemeddelelser opsættes i haveforeningens skab ved marketenderiet.
Relevante konklusioner af bestyrelses- og udvalgsmøder udsendes/omdeles til hver haveejer i sommerhalvåret i “Skov-Info”.
Indkaldelse til haveforeningens generalforsamling(er) sendes til medlemmernes privatadresse.

“Skov-Info” afleveres i haven efter behov med oplysning vedr.  Sankt Hansfest, “Kræmmermarked”, sommerfest, evt. udflugt o.lign.

Postkasse
I følge haveforeningens ordensregler skal havelågen været forsynet med postkasse. D.v.s., at du skal give os mulighed for at aflevere “Skov-Info” og øvrige meddelelser ved lågen.
Det er ikke nødvendigt, at du investerer i en rigtig postkasse, et stykke pvc-rør på ca. 50 mm. i diameter vil være udmærket.

 

Se  "Info til medlemmer": KLIK HER