Generelt

For at en haveforening som vores kan fungere optimalt, er det en forudsætning, at samtlige medlemmer føler, at de har et medansvar for, at tingene fungerer så problemfrit som muligt i det daglige. Her tænkes bl.a. på løsning af fællesopgaver, men lige så vigtigt er det, at vi tager hensyn til hinanden.

Følgende er nogle eksempler, hvor du - for at undgå senere irritationer - bør tale med naboer/omkringboende hvis:
 
• du ønsker en anden hækhøjde på side/baghækken end den nuværende.
• du ønsker side/baghækken udskiftet.
• du skal plante træer, der med tiden bliver høje.
• du skal opsætte drivhus, legehus, læhegn - afstand til skel min. 1 m.
• du skal holde fest.

Bestyrelsen er selvfølgelig gerne medlemmerne behjælpelig i alle spørgsmål, men i princippet er den blot valgt til at varetage den daglige ledelse af haveforeningen og til udførelse af generalforsamlingsbeslutninger. Det er medlemmerne der får haveforeningen til at fungerer.