Kasserer

Opgaver

Kasserer Dorte Stagis har pt. følgende opgaver


Medlem af forretningsudvalget.
Dagligt ansvar for haveforeningens økonomi.
Kontaktperson til haveforeningens pengeinstitut.
Fremlæggelse af regnskab / restbudget på bestyrelsesmøder.
Ansvarlig for opkrævning af kontingent / jordleje.
Udarbejdelse af årsregnskab til godkendelse i bestyrelsen inden revision.
Planlægge og afholde det årlige revisionsmøde.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Deltager i Århuskredsens generalforsamling.
Ansvarlig for haveforeningens forsikringer.
Ad hoc opgaver for haveforeningens udvalg.