Kasserer

Opgaver

Kasserer Jens Lomholt har pt. følgende opgaver

Formand for Byggeudvalget (se byggeudvalg HER)
Medlem af forretningsudvalget.
Dagligt ansvar for haveforeningens økonomi.
Kontaktperson til haveforeningens pengeinstitut.
Medvirke ved havesalg.
Fremlæggelse af regnskab / restbudget på bestyrelsesmøder.
Ansvarlig for opkrævning af kontingent / jordleje.
Udarbejdelse af årsregnskab til godkendelse i bestyrelsen inden revision.
Planlægge og afholde det årlige revisionsmøde.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Deltager i Århuskredsens generalforsamling.
Ansvarlig for haveforeningens forsikringer.
Ad hoc opgaver for haveforeningens udvalg.