Bestyrelsesmedlemmer / Suppleanter

Opgaver

Næstformand Annemarie Langkilde har pt. følgende opgaver:

Formand for Miljøordensudvalget (se miljøudvalg HER)
Fremlæggelse af udvalgets meddelelser på bestyrelsesmøder.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Deltager i Århuskredsens generalforsamling.
ad hoc opgaver for bestyrelse og udvalg.
  

 

Bestyrelsesmedlem Kaj Toftgaard Jensen har pt. følgende opgaver:

Formand for ordensudvalget (se ordensudvalget HER)
Fremlæggelse af udvalgets meddelelser på bestyrelsesmøder.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Deltager i Århuskredsens generalforsamling.
ad hoc opgaver for bestyrelse og udvalg.

 

Bestyrelsesmedlem Tone Lassen har pt. følgende opgaver:

Medlem af Miljøudvalget
Medlem af Ordensudvalget
Referent ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Tage notat ved Århuskredsens generalforsamling til brug for haveforeningens bestyrelse.
Ansvar for arkivering af de underskrevne mødereferater
ad hoc opgaver for bestyrelse og udvalg.

 

Suppleant Jens Herman Jensen har pt. følgende opgaver:

Medlem af Ordensudvalget
Medlem af It-udvalget

 
 

 

 

                .