Bestyrelsesmedlemmer

Opgaver

Næstformand Annemarie Langkilde har pt. følgende opgaver:

Formand for Miljøordensudvalget (se miljøudvalg HER)
Fremlæggelse af udvalgets meddelelser på bestyrelsesmøder.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Deltager i Århuskredsens generalforsamling.
  

 

Bestyrelsesmedlem Kaj Toftgaard Jensen har pt. følgende opgaver:

Formand for ordensudvalget (se ordensudvalget HER)
Fremlæggelse af udvalgets meddelelser på bestyrelsesmøder.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Deltager i Århuskredsens generalforsamling

 

Bestyrelsesmedlem Tone Lassen har pt. følgende opgaver:

Medlem af Miljøudvalget
Referent ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Deltager i bestyrelsens turnusordning mht. pasning af kontortiden.
Tage notat ved Århuskredsens generalforsamling til brug for haveforeningens bestyrelse.
Ansvar for arkivering af de underskrevne mødereferater
ad hoc opgaver for bestyrelse og udvalg.

 

 

                .