Forretningsudvalg:

Formand Annemarie Langkilde Vammen (59)
Næstformand Tone Lassen (134)
Kasser Dorte Stagis (109)